Ознака: елена кочоска

Полио плус: Пилот програмата за персонални асистенти е само наменета за лицата со физички хендикеп и со сензорен хендикеп