Ознака: фабрика за уништување на медицински отпад

Медицински отпад ќе се уништува во поранешната фабрика „МЗТ“