Ознака: филтри

Потребна е реконструкција на колекторскиот систем во Охридското Езеро