Ознака: ги двои медицинските сестри и техничари од докторите

Докторите признаваат, без сестрите и техничарите нема да има „ТИМ КОЈ ЌЕ ЛЕКУВА“!