Ознака: графички приказ на загадувачите

Главен адут на власта, беше почист воздух. Од него сеуште ништо. Кога?