Ознака: хигиена на клинички нема

Среде Клинички центар освен ѓубре пациентите се изложени и на токсичен и инфективен материјал