Ознака: има ли план за заштита на студентите

Апчиња за концентрација делени на студенти, неофицијално или се од НВО или е лоша кампања?