Ознака: интернационален ден за борба против насисатвото на жените

Интернационален ден за борба против насилството врз жените – 25-ти Ноември!