Ознака: како фолклор во минатото и денес

Сте слушнале ли грчка народна песна за Македонија?