Ознака: кардиоторакално здружение

Фрормирано првото Здружение за кардиоторакална хирургија во Македонија – За прв претседател е избран д-р Владимир Чадиковски