Ознака: кој има пари ќе се лекува

Освен префрлување на здравствени дејности во приватен сектор, ќе има и приватизации?