Ознака: компјутерска томографија исто

За термин за магнетна резонанца и резултати најпроблематична поранешна Градска болница?