Ознака: коронавирусот предизвикува дијабет

Коронавирусот може да предизвика дијабетес кај здрави луѓе?