Ознака: марија здравковиќ

Во Клиничко-болничкиот центар во Белград за прв пат пациент е поставен на апарат кој ги менува белите дробови