Ознака: министерот го продава јавното здравство

Преселба, вработените од јавно здравство одат во приватно!

Детска кардиохиругија се планира да биде во приватна здравствена установа: Јавно приватно партнерство или уништување на јавното здравството?