Ознака: МЗ не сака да слушне

Долгите листи за чекање за хируршки интервенции влијаат врз здравјето на пациентите