Ознака: на јоце му е потребен уште еден третман

Да подадеме рака, да помогнеме на Јоце. Потребен му е уште еден третман во Москва за да може да се движи!