Ознака: на кој начин се доделени

ДЕН ДОНЧЕВ МОЛЧИ СТРУМИЧКАТА БАЊА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВО, ИАКО ИМА НАЈМАЛ КАПАЦИТЕТ, ДАЛИ ДИРЕКТОРОТ НА ФЗОМ СЕ УМИЛКУВА НА ПРЕМИЕРОТ?