Ознака: нема тендер инволвирано си питачите

Кога државата ќе почне сериозно да го реши искористувањето на децата за питачење?