Ознака: нема термини за магнетна

За термин за магнетна резонанца и резултати најпроблематична поранешна Градска болница?