Ознака: неправилно ракуван медицински отпад

Медицинскиот отпад како обично ѓубре. Последно мерење за загадувањето од работата на Дрисла во декември 2017-та!!!