Ознака: одлука на МТСП

Во Македонија лицата со попреченост за првпат ќе добијат свои персонални асистенти