Ознака: поранешна фабрика МЗТ

Медицински отпад ќе се уништува во поранешната фабрика „МЗТ“