Ознака: прашање на време е за потврда на новиот подвид

Ѓерлек: Лично мислам дека се појави новиот подвид во Србија, но очекуваме детекција или регистрација