Ознака: предремено родени деца

25 на 1000 живородени на ГАК – 69 помалку смртни случаи во однос на 2017!