Ознака: реформите што ги прави министерот во здравството се уништувачки

По се што прави Филипче да се обврзе откако ќе му заврши функцијата да остане во јавното здравство 15 години