Ознака: секоја раскрсница

Кога државата ќе почне сериозно да го реши искористувањето на децата за питачење?