Ознака: сеуште не е готова

Долгите листи за чекање за хируршки интервенции влијаат врз здравјето на пациентите