Ознака: штитенички

После неколкуте случаи на бремени малолетнички сместени во Домот “25 мај” Народниот правобранител истражува каде завршуваат децата