Ознака: со истото се продолжува

Ќе ја продолжиме имплементацијата на Стратегијата за превенција на оралните заболувања кај децата, убаво направил Тодоров, да не ја расипувам калимерата!