Ознака: со помош на компјутерска томографија

За прв пат кај двајца пациенти изведена биопсија на бубрег водена под компјутерска томографија на Клиниката за радиологија