Ознака: според кои критериуми е одбран

Назначувањето на новиот економски директор на Гинекологија не е европска вредност!