Ознака: токсичен матријал

Медицински отпад и пред Хематологија

Среде Клинички центар освен ѓубре пациентите се изложени и на токсичен и инфективен материјал