Ознака: тоталитаризам во здравството

Освен префрлување на здравствени дејности во приватен сектор, ќе има и приватизации?