Ознака: целта е идентификување на скриените кластери

По Швајцарија и Париз ќе воведе бесплатно тестирање за своите жители