Ознака: во меѓувреме ќе се пеглаат несогласувањата

Лекарска комора со анекс за продолжување на договорите со избраните лекари