Ознака: за болести на дишните патишта

Најдобар чистач на организмот!!!