Ознака: за уролог може да се оди Гостивар и Дебар

Термини за на лекар нема ни за лек!!!