Ознака: земањето примероци не е достапно за секого

Филипче штеди на анализи, не се знае колку пациенти се отпорни на антибиотици