Јована Стaнковска треба итно да замине на третман со матични клетки во Кина.

Третманот чини 21.000 евра, сума која семејството не може само да ја покрие

Да помогнеме!

Телефонски броеви за донации:

143 -111 Телеком
143-482 ВИП/ОНЕ

Сметка за донанации
300091000001889