Министерот за здравство Илир Демири оствари многу важна средба со претседателот на Здружението на македонски лекари, професор Горан Димитров. Дискусијата беше фокусирана на продолжување на работниот однос за лекарите кои наполниле 64 години и кои се дел од процесот на едукација на нови кадри на сите медицински факултети во државата.

Оваа одлука означува важен чекор кон континуирано производство на нови кадри во областа на здравството. Со вклучување на најискусните лекари во процесот на едукација на нови здравствени работници, целта е зајакнување на здравствениот систем во државата. Нивната извонредна експертиза и искуство ќе бидат извор на инспирација и знаење за младите луѓе на нивниот пат кон специјализација. Оваа соработка ќе обезбеди идните генерации лекари да добијат богато знаење од оние кои поминале низ испитувањата и предизвиците на полето на здравствената заштита.

Оваа иницијатива ја одразува посветеноста на Владата за подобрување на квалитетот и ефикасноста на здравствените услуги во Македонија. Министерот Демири и професорот Димитров изразија уверување дека оваа соработка ќе донесе многу плодови за целиот здравствен систем и за пациентите во земјава.