Наместо екстерно тестирање, надлежните воведуваат меѓународно познато како ТИМСС. Веднаш по преземањето на владините функции прво ветување беше дека нема да има екстерно тестирање. Истото го укинаа, но затоа веќе се спрема новото. Сега и упатените и родителите велат еден назив сменија во друг, а суштината помалку или повеќе е иста.

– Моето дете е четврто одделениe. Пред Нова година неговата наставничка ни соопшшти дека учениците од нејзиниот клас во мај годината ќе бидат тестирани по два предмети и тоа по предметот математика и природни науки, сведочи родителот.

Ова го потврдува директор на Бирото за развој на образованието. ТИМСС – меѓународно тестирање кое се спроведува на светско ниво, а ги мери знаењата и постигнувањата на учениците по математика и по природни науки.

Колку ова ќе вроди со плод и ќе даде точни резултат на немилост на учениците уште помалку на родителите останува да дознаеме, само времето ќе покаже!