Според информациите кои Хелсиншкиот комитет постојано ги прибира од медиумите и од дневните билтени на Министерството за внатрешни работи, градежништвото е дејноста каде што се случуваат најмногу несреќи на работното место, по што следуваат повреди кај лица коишто самостојно вршат професионална дејност, односно земјоделците – трактористи. Во текот на последните три години може да се забележи загрижувачки тренд во однос на заштитата на работниците.

Последната вест за повреден работник, кој додека работел на бул. Борис Трајковски, паднал и се здобил со тешки телесни повреди, е уште еден повод за актуелизирање на прашањето за нефункционалноста на системот за безбедност и здравје при работа. Проблемот не го лоцираме во недостигот на законска регулатива, туку во недоследната имплементација на законите – и во однос на превенцијата на несреќи на работно место и во однос на санкционирањето на пропустите кои довеле до вакви инциденти.

Како во многу наврати претходно и овојпат потенцираме дека без темелен ангажман на сите чинители на системот за безбедност и здравје при работа, состојбата нема да се промени и дополнително ќе се влошува. Во таа насока, ги споделуваме нашите препораки и апелираме за нивна доследна примена за да се спречат и намалат црните статистики:

  • Државниот инспекторат за труд да спроведува темелна истрага во сите случаи на повреда при работа;

  • ДИТ да ја лоцира одговорноста за несреќите и соодветно да ги санкционира сите кои со непостапување или прекршување на законите и процедурите дозволиле да се зголемува низата вакви трагедии и
  • Работодавачите доследно да ги почитуваат законите и правилниците со кои се обезбедуваат безбедни работни услови, како единствен начин да се превенираат вакви и слични инциденти.

Во 2018-та година, според годишниот извештај на МЗЗПР, се случиле најмалку 124 несреќи при работа, од кои 33 биле фатални. Во 2019-та, медиумите и МВР известиле за најмалку 19 повреди на работно место со фатални последици, додека Хелсиншкиот комитет за човекови права беше директни известен само за еден процесуиран случај на несреќа при работа со смртни последици. Во конкретниот случај, Државниот инспекторат за труд, откако констатирал бројни неправилности, поднел кривична пријава против изведувачот како правно лице и против одговорното лице во правното лице каде што работел работникот. Во иста линија, Новата година ја започнавме со најмалку тројца повредени работници при работа и еден смртен случај.