Бројот на работници во индустријата во јануари годинава е помал за 3,2 отсто во споредба со јануари 2019 година.

Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на работниците во секторот Рударство и вадење на камен бележи опаѓање од 1,3 отсто, во секторот Преработувачка индустрија има опаѓање од 3,5, а во секторот Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација опаѓање од 0,6 отсто.

Според главните индустриски групи, бројот на работниците во индустријата има опаѓање кај Енергија за 0,9 проценти, Интермедијарни производи, освен енергија за 3,2, Tрајни производи за широка потрошувачка за 6,8 и Нетрајни производи за широка потрошувачка за 5,4 проценти, додека пораст има кај Капитални производи за 1,5 отсто.