Синдикалната кошница во Македонија станува луксуз – 51.714 денари за ноември, или цели 12.923 денари повеќе од мај годинава изнесуваат основните трошоци за да се „истурка“ месецот. Оваа сума е далеку над просечната плата во земјава, која изнесува околу 33.000 денари.

Најголем дел од синдикалната кошница, според статистиката која ја објави Сојузот на синдикати, одат за храна – минимум 19.518 денари, за режиски трошоци 12.983 денари, 3.668 денари се минимум потребни за превоз, 2.986 денари за хигиена и 2.250 денари за облека или обувки. За културни активности, според синдикалната минимална кошничка, остануваат 1.067 денари, а за здравствени услуги само 799 денари.

Во ноември минатата година пак, синдикалната кошничка изнесуваше 34.893 денари. И тогаш како и сега, најголемиот дел од средствата беа за храна, потоа за домување, превоз, хигиена, облека и обувки, култура и здравје.