Ознака: за здравтсвени услуги само 799 денари

Синдикалната кошничка во Македонија станува луксуз-51 714 денари за ноември