Од ЈЗУ Центар за јавно здравје – Скопје известуваат дека е пронајдена ешерихија коли и други бактерии во повеќе бунари, извори и чешми во Скопје. Како што информираат од Центарот за управување со кризи, водата за пиење – каптиран извор – јавна чешма сретсело во Чучер Сандево – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата поради наод на ешерихија коли и зголемен број колиформни бактерии.

Исто така, водата за пиење – каптиран извор – чешма со осум шопурки – село Чучер Сандево – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата поради наод на ешерихија коли и зголемен број колиформни бактерии.

Водата за пиење – каптиран извор – чешма во Свети Никита – село Горњане – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата поради наод на Pseudomonas Spp и зголемен број колиформни бактерии. Водата за пиење – каптиран извор – чешма во Свети Николе не одговара на правилникот за безбедност на водата поради зголемен број колиформни бактерии, како и водата од чешма сретсело во Горњане – општина Чучер Сандево.

Водата за пиење – каптиран извор – стара чешма во село Горњане – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата поради наод на ентерококус, а водата за пиење – каптиран извор – јавна чешма сретсело во Бањани – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата поради наод на ешерихија коли и зголемен број колиформни бактерии.

Понатаму, се додава дека и водата за пиење – каптиран извор – јавна чешма во дворот на „Свети Илија“ – село Бањани – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата поради зголемен број колиформни бактерии. Водата за пиење – каптиран извор – чешма во дворот на „Свети Илија“ – село Бањани – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата поради наод на „Pseudomonas aeruginosa“.

Водата за пиење – каптиран извор – јавна чешма Сељац – село Бањани – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата поради наод на ешерихија коли и зголемен број колиформни бактерии, како и водата од чешмата до рибникот „Дуло“ – село Бањани – општина Чучер Сандево, чешма во Горно Маало – село Мирковци – општина Чучер Сандево. Водата за пиење – каптиран извор – чешма сретсело во Мирковци – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата поради зголемен број колиформни бактерии.

Бактерии се пронајдени и во водата за пиење – каптиран извор – селска чешма долна во село Мирковци – општина Чучер Сандево, кој не одговара на правилникот за безбедност на водата поради зголемен број колиформни бактерии. Водата за пиење – каптиран извор – чешма – село Мирковци – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата поради зголемен број колиформни бактерии и зголемен вкупен број колонии на 37 Целзиусови степени. Водата за пиење – каптиран извор – јавна чешма сретсело во Бразда – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата поради зголемен број колиформни бактерии. Водата за пиење – каптиран извор – јавна чешма сретсело во Глуво – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата поради наод на ешерихија коли.

„Водата за пиење – дупчен бунар – чешма во двор – село Кучевиште – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата поради наод на ешерихија коли.
Водата за пиење – каптиран извор – јавна чешма сретсело во Побожје – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата поради наод на ешерихија коли и зголемен број колиформни бактерии. Водата за пиење – каптиран извор – чешма во Горно Маало – село Кучевиште – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата поради наод на ешерихија коли. Водата за пиење – каптиран извор – чешма Попова – село Кучевиште – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата поради наод на ешерихија коли.

Водата за пиење – каптиран извор – чешма Усова – село Кучевиште – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата поради наод на ешерихија коли. Водата од чешмата во црквата – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата поради наод на ешерихија коли. Водата од чешмата во црквата „Свети Архангел“ – село Кучевиште – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата поради наод на ешерихија коли.

Водата за пиење од јавна чешма во дол – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата поради наод на ешерихија коли. Водата за пиење од чешма сретсело во Кучевиште – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата поради зголемен број колиформни бактерии. Водата за пиење од јавна чешма во дол – село Бразда – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата поради наод на ешерихија коли и зголемен број колиформни бактерии, како и од копан бунар – двор – село Кучевишка Бара – општина Чучер Сандево. Неисправна е и водата за пиење – каптиран извор – кај Чамите – село Боговиње – општина Чучер Сандево, која не одговара на правилникот за безбедност на водата поради зголемен број колиформни бактерии“, се наведува во соопштението.

Од ЦЈЗ Прилеп известуваат дека бактериолошки и физичко-хемиски се неисправни водите за пиење во следните населени места: с. Сланско – двор, с. Модриште – продавница, с. Самоков – продавница, ОУ во село Д. Манастирец, село Манастирец – продавница, с. Пласница – продавница, ОУ во с. Пласница, с. Преглово – здравствена станица. Додека само бактериолошки се неисправни водите од регионалниот водовод с. Лисичани – двор и ОУ „Браќа Миладиновци“, село Самоков.