Утрово средно и ниско загадување во Битола. Според податоците од мерната станица „Битола 2“ која што се наоѓа во центарот на Битола, во 10 часот имавме средно загадување со ПМ 2,5 честичките и ниско загадување со ПМ 10 честитчките.

Слична е состојбата и во Тетото и Куманово.

Какво е загадувањето во индустрискиот дел на Битола се уште нема податоци, заради тоа што тамошната мерна станица веќе неколку месеци не функционира.