Ознака: дијабетисот има семејство или семејството има дијабетис

„ШЕЌЕРЧЕ од Велес во најава на одбележување на светскиот ден на дијабетисот!