Ознака: исплата на 1500 денари по грло добиток

Редовна исплата на субвенциите и зголемување на финансиската помош на 1500 денари по грло добиток